top of page

Tööprotsess

Esmalt tutvume Teie ettevõtte töö ja veebilehega. Analüüsi järel teeme valmis toimiva visandi tehisabilisest, kes klientidele kasulik oleks. Demo ei tekita ühtegi kohustust projektiga edasi minna, vaid annab ainult põgusa ülevaate.

1

Demo loomine

Esmalt tuvastame mõlema ettevõtte meeskondadega probleemid, mis klientidel tekivad ning on tehisabilisega lahendatavad. AI treener, kes tehisabilise implementatsiooni eest vastutab, on ka meiepoolne projektijuht. Ta juhib kogu seda protsessi, et ettevõttel oleks minimaalne ajakulu ja parim tulemus sellest projektist.

2

Projekti eesmärgistamine

AI treener ehitab klienditoe meeskonna sisendiga tehisabilise tekstilise sisu ning õpetab abilise võimalikult laialt neid probleeme ära tundma. Kui tehisabiline peab ka mõne teise arvutisüsteemiga suhtlema (ZenDesk, XML voog või muu), läheb samal ajal arendusse ka tehisabilise tehniline pool. Disainer loob sisendi põhjal visuaalid uue tehisabilise jaoks.

3

Töö

Tekstilise sisu valmides ja esimeste revisjonide järgselt hakkab pihta tehisabilise mitmekeelseks tegemine. Seda muidugi juhul, kui see üldse vajalikuks peaks osutuma. Kõik tekstid ja muu tehisabilisele vajalik tõlgitakse professionaalsete tõlkide poolt. Nad hoolitsevad selle eest, et teksti mõte ja stiil jääks tehisabilise ning ettevõtte kontekstis ühtlaseks.

4

Mitmekeelsuse lisamine

5

Start! Tehisabiline ärkab ellu!

Tehisabilise valmides toimub esmane testimine ning seejärel ongi ta valmis Sinu lehel kliente teenindama. Tehisabilise lisamine veebilehele on lihtne, paljude sisuhaldussüsteemide jaoks on olemas liides ning ülejäänutele on tehtud väga lihtne juhend.

Edasiarendamine & analüüsimine (tagasiside)

Tehisabilise arengutee ei lõppe lehele tööle jõudmisega. Reaalsest kasutusest tekkiva statistika põhjal saab jätkata abilise täiendamise ning arendamisega. Arvame, et esimene versioon on vaid algus kliendi teekonna parandamisel.

Hinnastus

Hinnastus

Projekti mahtu mõjutavad:

Tekstiline sisu
Integratsioonid
Mitmekeelsus
Disain

Küsi meilt demo ja räägime!

bottom of page