top of page

Vestlusrobotite kasutamise eelised õpperakendustes

Updated: Nov 16, 2021


Tänapäeva rakenduste appid on täis miljoneid variante. Pole kahtlustki, et mobiilirakendus suurendab brändi kvaliteeti ja kaubamärgi nähtavust veebis. Seega on ettevõtete jaoks mobiilirakendus justkui kohustuslik. Sellised kuulsad rakendused nagu Amazon, Starbucks, H&M, Uber on oma kaubamärkide edukal reklaamimisel veebis juba ammu silma jäänud. Lisaks nendele rakendustele, mida enamik kasutajaid praegu kasutab, on turul näha palju just hariduslikke mobiilirakendusi. See, mis muudab need rakendused teistest erilisemaks on AI-põhiste vestlusrobotite kasutamine harival eesmärgil.


Tehisintellektist ajendatuna aitab vestlusrobotite kasutamine hariduslikes appides parandada õpilaste õppimiskogemust, muutes selle kaasahaaravamaks ja interaktiivsemaks. Need rakendused aitavad õpetajatel vähendada igapäevaste tegemiste koormust; nt testide kontrollimine ja hindamine. Samuti aitavad botid automatiseerida õpilaste tühiseid ülesandeid, nagu nende esitamine, e-kirjadele vastuste saatmine ja tagasiside andmine. Chatbotid võivad teinekord isegi soovitada õpilastele veebipõhiseid õppematerjale ja aidata neil harjutusi täita.

Vestlusbotid aitavad suurendada õpilaste kaasatust

Kuidas siis täpsemalt saavad haridusrakendused AI-põhistest vestlusrobotidest kasu?


Tänapäeval kasutavad õpilased teadmiste saamiseks üha rohkem veebipõhiseid haridusviise. Nad eelistavad lugeda veebis, surfata Internetis ja kasutada mobiiliappe, selle asemel, et näiteks lugeda traditsioonilisi õpikuid. Interaktiivsed mobiilirakendused hoiavad õpilasi kaasatuna ja aitavad neil põneval viisil õppida.


Remind oli 2018. aastal Ameerika Ühendriikides hariduse kategoorias enim allalaaditud rakendus, mida installiti enam kui 11 miljonit. Photomath oli USA-s enim allalaaditud haridusrakendus, mida on alla laaditud ligi 10 miljonit. Duolingo, Google Classroom ja ClassDojo on ülejäänud kolm appi viie enim allalaaditud hariduse kategoorias.


Ahvatlevate liidestega rakendused aitavad neil mugavalt teadmisi omandada. Appid ei lase õpilastel igavleda, need on juba üles ehitatud sedasi, et hoiavad kasutaja tähelepanu erksana. Raamatutest õppimine muudab üldise õppimiskogemuse igavaks ja üksluiseks, seega on õpilastel huvitav ja põnev ligi pääseda harivatele appidele; kiirsõnumid, rakendused, sülearvutid ja sotsiaalmeedia on muutunud nende igapäevaelu osaks. Noored leiavad, et nad on rohkem ühenduses, õppides haridusrakendustest, mis suurendavad nende seotust konkreetse teemaga.


Vestlusbot loob õpilaste ja õpetajate vahel kahepoolse suhtluse. Seega muudab vestlusrobot õpilastel lihtsamaks erinevate ainete ja ülesannete kohta teabe hankimise.
Keele õppimine


Hariduse üks peamisi alustalasid on võõrkeel. Igas vanuses õpilased on kas kohustuslikud või on neil suur soov õppida uut keelt. Kahjuks, kui neil pole vahendeid ega aega välisriiki pikemaks ajaks reisida, võib neil olla raske vestelda kellegagi, kes valdab vabalt soovitud keelt. Jutubotid võimaldavad aga õpilastel just seda teha - omandada soovitud keel soovitud ajal.


Praegustel võõrkeelsetel vestlusrobotidel on võimalus kohaneda õpilase keeleoskuse tasemega ja nad võivad isegi teha vastuse soovitusi, kui õpilane jänni peaks jääma. Lühidalt öeldes, jällegi ideaalne viis võõrkeele õppimisel oma grammatika, sõnavara ja keele soravuse kallal töötada.
Chatbot annab nutikat tagasisidet


Tagasiside on õppimise protsessi oluline aspekt. Üks suuremaid eeliseid vestlusrobotite kasutamisest õpperakendustes on see, et chatbottidel on võimalus anda nutikalt tagasisidet. Tagasiside aitab õpilastel tuvastada oma nõrgad kohad, millele nad peaksid tähelepanu pöörama ja mille kallal rohkem pingutama. Laste tagasiside aitab õpetajatel välja selgitada valdkonnad, kus on arenemisruumi.


Kogu tagasiside kogumise protsessi saab huvitavamaks muuta chatboti abil. Vestlusvormid ja vestlusrobotite automaatsed vastused aitavad õpilastel ja õpetajatel tagasisidet jagada. Neid veebivorme saab kasutada küsitluse läbiviimiseks ja õpilastelt teabe kogumiseks selle kohta, kuidas neile loeng meeldis, kuidas nende kursusi ja õppimiskogemust saaks muuta ja arendada.
Vestlusbot on interaktiivne õppemeedium


AI-põhised vestlusrobotid on muutnud üldise õppimiskogemuse interaktiivsemaks ja kaasahaaravamaks, muutes õpilastel lihtsamaks uute ja keeruliste kontseptsioonide

mõistmise. Lisaks pakub tehisintellekti rakendus automatiseeritud ja intelligentset õpetamissüsteemi, mis võimaldab õpetajatel analüüsida ja hinnata õpilase õppimisvõimet. Tehisintellekti vestlusrobotid võimaldavad õpilastel õppida veebisõnumite kaudu täpselt nagu tavalise vestlusega. Lisaks aitavad need chatbotid õpetajatel hinnata õpilaste mõistmise taset, salvestades nende mõttekäigud ja vastused.


Just nagu klassiruumis, pakuvad vestlusrobotid õpilastele õppematerjale, teste ja viktoriine. Kui testid on täidetud, koguvad botid need veebipõhised testid kokku ja edastavad tulemused õpetajatele, võimaldades õpetajatel jälgida õpilaste sooritust ja kiirendada ülesannete täitmist.

Vestlusbot toimib õpetaja assistendina


Paljudes riigikoolides on klassiruumid lihtsalt liiga täis. Õpetajad ei suuda pöörata individuaalset tähelepanu õpilastele, kes seda vajavad. Seda individuaalset tähelepanu saavad pakkuda just vestlusrobotid, kes saavad reageerida koheselt päringutele. Kiire vastuse saamine hõlbustab kiiremat materjali omandamist, selle asemel et mentori tähelepanu peaks ootama. Kuna sülearvuteid ja muid seadmeid kasutatakse õppevahenditena üha sagedamini, installitakse sinna botte, mis saavad õpilastega samal ajal tunnis viibides suhelda ja aidata ka hiljem kodutöödes. Neisse sisseehitatud masinõpe ja AI võimaldavad chatbottidel kohaneda iga õpilase vajaduste ja võimete tasemega. Selle võimekuse taseme kindlaksmääramiseks peavad nad õpilasega loomulikku dialoogi, et näha, kus nad võivad ootusi ületada või maha jääda. Lühidalt öeldes võimaldavad need õpilastel õppida omas tempos ja aitavad mitte tunnis teistest maha jääda.


Samamoodi võivad vestlusrobotid aidata lihtsustada õpetajate igapäevaseid ülesandeid, nagu ülesannete jagamine, testide hindamine ja ülesannete kontrollimine. See võimaldab õpetajatel saada rohkem aega, mida nad saavad investeerida õpilastele kvaliteetse hariduse pakkumisesse. Mõned korduvad ülesanded, mida vestlusrobotid saavad õpetajate abistamiseks teha, on;


  • Vastata üldistele küsimustele, mis on seotud kursuse moodulite, tundide, igapäevaste ülesannete, ülesannete ja tähtaegadega.

  • Jälgida ja hinnata õpilaste õppimise edenemist, hinnates nende ülesandeid - Anda õpilastele personaalset tagasisidet, mis aitab parandada õpilaste üldist õppimiskogemust.

  • Soovitada asjakohast veebipõhist õppesisu, analüüsides oma õppimisoskusi.Kahtlemata on AI kasutamine appide arendamisel haridussektorit täielikult muutnud. Botide kasutamine aitab kaasa õpetaja-õpilase suhtlusele, muudab kogu õppimiskogemuse õpilaste jaoks kaasahaaravamaks. Lisaks aitab see õpilastel saada tehnilist taipu, mis aitab neil tulevikus paremini hakkama saada. Seega muutub chatboti integreerimine mobiilirakendusse peagi vajalikuks, et haridussüsteem saaks veebipõhiselt haridust kiiremini ja lihtsamalt edasi anda. Lisaks üldise õppimiskogemuse parandamisele aitab chatboti kasutamine haridusvaldkonnas hoida õpilaste tähelepanu õppimise ajal teravana ning muuta kogu teadmiste omandamise protsessi huvitavamaks ja interaktiivsemaks.Comments


bottom of page